Company Profile

เรามีคติพจน์ คือ ความท้าทายและการสร้างสรรค์
1. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปแบบเย็น พิน พันซ์ ดาย และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ผลักดันจำหน่ายแอโรแลปและขัดผิวโดยใช้แอโรแลป

ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตีขึ้นรูปแบบเย็น พิน พันซ์ ดาย และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
เราได้นำหลากหลายเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การขัดแต่งผิวขึ้นเงากระจก, Aero Lap, การชุบเคลือบผิว PVD/CVD, การเคลือบผิวด้วยวิธีอื่นๆ ตลอดจนการรองพื้นผิวชั้นหลักและเกรดวัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ และทำการปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงและใช้งานได้ยาวนานขึ้นให้แก่ลูกค้า

ส่งเสริมการขายเครื่อง Aero lap และขัดผิวโดยใช้ Aero lap
Aero lap
เป็นเครื่องจักรและเป็นวิธีขัดแต่งผิวชิ้นงานให้ขึ้นเงากระจก โดยอาศัยการเสียดสีของสารขัดแบบเปียกชื้นที่มีคุณสมบัติอ่อนตัว (Multi Cone) เหมาะสำหรับใช้ขัดผิวแม่พิมพ์ เครื่องมือกัดต่างๆ ไปจนถึงชั้นฟิล์มเคลือบ, เพชรสังเคราะห์,cBN,ทองแดง, โลหะมีค่าต่างๆ ให้ขึ้นเงากระจก และสามารถขัดลบครีบที่ละเอียดได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยฝีมือความเชี่ยวชาญ ที่สำคัญคือช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ เนื่องจากมัลติโคนช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขึ้นได้

What’s New

    Asia Yamashita Works Co., Ltd.02-704-0201・02-704-0202 FAX:02-704-0203Business Hour 8:00 - 17:00 [ Except Sun.Public Holiday ]

    MENU